ವಿಕೃತಿ ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಲಿಂಗ ಕಾಮಿಗಳೆಂಬ ಹೊಸ ಜನಾಂಗ!

ಮನುಷ್ಯ ಬೆಳೆದಂತೆ ವಿಕೃತಿಯೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಅಮೇರಿಕಾದ newyork ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರು ರಾಜ್ಯ(ಸ್ಟೇಟ್)ಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಸಲಿಂಗಿಗಳ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಅವಕಾಶಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಲಯವೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಲಿಂಗ ಕಾಮವನ್ನು ವಿಕೃತಿಯೆಂದು ಕರೆಯುವ ಮುನ್ನ ವಿಕೃತಿಯೆಂದರೆ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾವುದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರೋಧವೋ ಅದು ವಿಕೃತಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನನ್ನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ವಿಕೃತಿಯೇ. ವಿಕೃತಿಯಿಂದ ವಿಕೃತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆಯೇ ವಿನಹ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ಅದೆಂದೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಲಿಂಗ ಕಾಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ವಿಕೃತಿಯ ಭಾಗವೇ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾದ ಜನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸವಲ್ಲವೇ.

ಅಮೇರಿಕಾದ ಒಬ್ಬ ಆಸಾಮಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ newyork timesನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. “Same-sex marriage? I don’t recall our talking — or dreaming — much about that. We considered ourselves realists. Sometimes idealists. But never fantasists. As it happens, we were pessimists, and underestimated our country’s capacity for change”. “ನಾನು ಇದನ್ನು ಕನಸುಮನಸಿನಲ್ಲೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾದಿಗಳು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಫ್ಯಾಂಟಸಿಯ ಜನವೆಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಮ್ಮ ದೇಶವಾಸಿಗಳನ್ನು ಏನೋ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ” ಎಂದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಮೀಸೆ ಮಣ್ಣಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ.. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ವಿಕೃತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬಲವಂತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನಂತೆ “My sister, Pat, is married to her partner in Massachusetts,” he said, adding that the two women have been together for decades and have a grown son.” ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣ್ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ತುವರುಷದಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಡುಮಗುವನ್ನು ಸಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇದು ವಿಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು?

ಒಂದು ವಿಕೃತಿಯನ್ನು ಸಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅಂತರವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಕೃತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದರ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಟವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನೀವು control ತಪ್ಪಿದಂತೆ! 🙂 ಒಬಾಮಾ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಲಿಂಗ ಕಾಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾದ (ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕನ್) ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯದವರು ಯಾರೇ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಗಲ್ಲ ತಾಗಿಸಿ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಶಬ್ಧ ಮಾಡಿ wish ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಲಿಂಗ ಬೇಧವಿಲ್ಲ. ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿಯ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಗಂಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಈ ರೀತಿ wish ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜನ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನೋಡುವ ಜನ ಸಲಿಂಗ ಕಾಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ನಾವು ಪ್ರಗತಿಪರರು, ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಂದು ಎಂದು ಬೀಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಮನಸ್ಸಿನಿಂದೆ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲಿದ್ದರೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ – ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸುದ್ಧಿಯೇ ಆಗಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ/ಆಗಬಾರದಿತ್ತು. ಚರ್ಚೆ ವಾದಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವತ: ಅಮೇರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮುಜುಗರ ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮುಜುಗರವೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮರ್ಥನೆಗೆ ಕಾರಣವೆನ್ನುವುದು ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದಿನ್ನೆಷ್ಟು ಹೊಸ ರೋಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

ಮನುಷ್ಯನ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿ. ಈ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಬೆಳೆದದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಸಕಲ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಈಗಾಗಲೆ ಹಳ್ಳಹಿಡಿದಿರುವ ಅಮೇರಿಕಾದಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಅಷ್ಟೇನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗದೇ ಹೋದರೂ ಅವರನ್ನೇ copy ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಯುವಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹುಷಾರಾಗಿ copy ಮಾಡಲಿ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ’ಮಗ’ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದು “ಅಪ್ಪಾ ಇವನೇ ನಿಮ್ಮ ಅಳಿಯ, ನನ್ನ ಗಂಡ” ಎಂದರೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಒಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ. ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಜ್ನಾವಂತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರು ತನ್ನ ಮಗ/ಮಗಳು ೧೨-೧೪ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಲ್-ಫ಼್ರೆಂಡ್/ಬಾಯ್-ಫ಼್ರೆಂಡ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಆತಂಕ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಬರಲು ಬಹಳ ದೂರವಿಲ್ಲವೇನೋ!

ಹೀಗೂ ಯೋಚಿಸಬಹುದು: ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಕೂಲವಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾಸ್ಪೋಟ ಒಂದು ಹತೋಟಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರಮಾಣ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಆಗುತ್ತಲಿದೆಯಂತೆ. ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು.

ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರತೀ ದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಮೇರಿಕಾವೇ ಸಕಲ ವಿಕೃತಿ ಜನಕ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಡವಾಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇರೋದಂತು ನಿಜ ! ಈ ಎಲ್ಲ ಯಡವಟ್ಟುಗಳು ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿ ಬರಲು ಇಂದಿನ ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಬೇಡ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲಾ, ಇದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ!

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s